Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü TVXQ '5 цул 6 сав эрхтэн' нэртэй байсан бол BigBang 'Diamond' нэртэй байжээ
 • TVXQ '5 цул 6 сав эрхтэн' нэртэй байсан бол BigBang 'Diamond' нэртэй байжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.56 PM (2013-01-14)


  Шүтээн хамтлагуудын анхны тайзны нэрнүүд интернэтэд тавигджээ.

  Super Junior, Leeteuk-ийн тайзны нэр нь анхандаа ‘Kang Soo’ буюу өөрийн жинхэнэ нэр болох Park Jung Soo-тэй төстэй байхаар төлөвлөгдөж байсан байна. Shindong-ий тайзны анхны нэр нь ‘Udon’, Kangin-ийх ‘Woongdam’, Kyuhyun-ийх ‘Kweehyun’ байжээ.

  Ихэнх хамтлагуудын хувьд дэбют хийсэн нэрнээсээ өөр нэртэй байсан ба Big Bang анхандаа ‘Diamond’ нэртэй байжээ. Wonder Girls’ LC буюу ‘Ladies Club’ гэдэг үгний товчлол.Big Bang, T.O.P-ий анхандаа тайзны нэрээ ‘Mark’ байхаар төлөвлөж байсан бол Daesung-ийх ‘Big Castle’, Seungri’  ‘Sonic’  Taeyang-ийх  ‘Taekwon’ байжээ.

  Wonder Girls-ийнхны хувьд Sohee ‘IC’, Yenny  ‘Silver’ , Sun  ‘Berry’ хуучин гишүүн Hyuna ‘Silver’ гэсэн нэртэй байжээ.

  Shinhwa-ийн гишүүн  Jun Jin-ийнх ‘Lee Gi Go’, Lee Min Woo-инх ‘Parang’ ,  ‘Taeyang’-ий нэр бол Kim Dong Wan-ий тайзны нэр нь болох ‘Ato’ байжээ.

  TVXQ (DBSK)-ийн хувьд ‘Oh Jang Yook Boo’ буюу Хятад ханзаар ‘五臟六腑’ буюу Монголоор "5 цул, 6 сав эрхтэн” , мөн ‘Dong Bang Bool Peh (東方不敗 ) буюу Ялагдашгүй зүүн зүг гэсэн нэрнүүдтэй байжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-14) Ïðîñìîòðîâ: 845 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû