Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Taeyang, Jonghyun, Taeyeon нар Jo Yong Pil-ийн “Bounce” дээр хөгжилдөж байна
 • Taeyang, Jonghyun, Taeyeon нар Jo Yong Pil-ийн “Bounce” дээр хөгжилдөж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.22 PM (2013-04-19)

  Их л алцагнаж байгаа бололтой
  Домогт дуучин Jo Yong Pil саяхан 19 дэхь албумын title track, "Bounce” дуучдийг халуухан байхад нөлөөллөө .

  Jo Yong Pil’s "Bounce” гарсан даруйдаа жагсаалтын дээгүүр байранд орж байв .
  Bang‘s Taeyang, SHINee’s Jonghyun and Girls’ Generation‘s Taeyeon твийтэртээ ингэж бичсэн байна

  Taeyang , "Wow. Jo Yong Pil ахаа. Энэ өнэхээр сайн дуу байна .

  Jonghyun , Хэлэх үг алга . Маш сайн дуу байна багшаа

  Taeyeon , "Яг одоо Jo Yong Pil’s ‘Bounce’ ийг сонс .

  Иймэрхүү дуу юм байна .


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-04-19) Ïðîñìîòðîâ: 689 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû