Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Taeyang фенүүдээсээ өөрт нь бэлэг өгөхгүй байхыг уриаллаа
 • Taeyang фенүүдээсээ өөрт нь бэлэг өгөхгүй байхыг уриаллаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.50 AM (2013-04-17)


  Big Bang Taeyang фенүүдээсээ өөрийнх нь төрсөн өдрөөр энэ жил бэлэг дурсгал өгөхгүй байхыг хүссэн байна.

  Тэрээр твиттер хуудсандаа: Миний төрсөн өдөр болох гэж байгаа болохоор олон хүмүүс надад зориулж бэлэг бэлдээд байх шиг байна. Надад бэлэг хэрэггүй, зөвхөн та нарын хайр сэтгэл л надад том бэлэг болох болно. Надад бэлэг хэрэггүй учир өөр хайртай хэрэгтэй хүндээ өгөөрэй гэжээ. Түүний төрсөн өдөр 5-р сарын 18-нд болох юм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 606 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû