Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'G-Dragon' өөрийнхөө брендийг нээх хүсэлтэй
 • 'G-Dragon' өөрийнхөө брендийг нээх хүсэлтэй 2 CommentsÄîáàâèë Guest  9.44 AM (2012-10-24)


  G-Dragon өөрийнхөө брендийг гаргах хүсэлтэй байдаг гэдгээ хэлжээ. GQ сэтгүүл дээр өгсөн ярилцлагадаа "Хөгжмийн зохиолч өөрийн гэсэн брендтэй байна гэдэг гайхалтай зүйл юм билээ. Би бас ирээдүйд өөрийн гэсэн брендээ нээхийг хүсэж байгаа. Тиймээс энэ талаар Verbal-аас олон зүйл асуусан" гэжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-24) Ïðîñìîòðîâ: 564 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 122.201.18.184  |  Огноо: (2012-10-24)

  (Sirena) | 2012-10-24 | Лхагва|8.07 PM
  yaaa goy brand garj irnee

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.22.2  |  Огноо: (2012-10-24)

  (Zip) | 2012-10-24 | Лхагва|10.14 AM
  gd brand goy yum aaaaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû