Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü C-Jes Ent нейтзичингүүдийн эсрэг авах арга хэмжээгээ үргэлжлүүлнэ
 • C-Jes Ent нейтзичингүүдийн эсрэг авах арга хэмжээгээ үргэлжлүүлнэ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  12.12 PM (2012-12-07)


  JYJ-ийн энтертайнмент C-Jes JYJ-г доромжилсон, хараасан, тэдний талаар худлаа цуурхал тараадаг Солонгос нейтзичингүүдийг цагдаад өгсөөр ирсэн. Энэ жилийн хувьд гэхэд л 20 нейтизэнг шүүхэд өгөөд байна. Мөн C-Jes-ээс "Бид энэ жил 20 нейтизинг худлаа цуурхал тараасан хэргээр цагдаад өгсөн. JYJ-ийн талаар ямар нэгэн худлаа цуурхал гарах болгонд бид гаргасан хүмүүсийг цагдаад өгсөөр байх болно. Уул нь бид нөхцөл байдал дээрдэх байх гэж харж байсан ч хүмүүс худлаа цуурхлаа тараасаар байна. Тиймээс бид энэ асуудал дээр илүү хатуу анхаарна. JYJ-д дургүй хүмүүсийг цагдаад өгнө гэж бид хэлээгүй. Гэхдээ шүүмжилнэ гэдэг өөр доромжилно гэдэг өөр. Мөн ямар ч эх сурвалжгүй худлаа мэдээлэл тарааж байгаа нейтзичингүүдэд арга хэмжээ авах болно" гэжээ. Мөн C-Jes Солонгосын хэд хэдэн веб сайтуудийг ч анхааруулсан юм.


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-07) Ïðîñìîòðîâ: 470 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: ari

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.192  |  Огноо: (2012-12-07)

  () | 2012-12-07 | Баасан|2.54 PM
  zow yum hiij bn

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû