Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü YG Entertainment-ийн 2012 оны орлогын тооллого
 • YG Entertainment-ийн 2012 оны орлогын тооллого 3 CommentsÄîáàâèë Guest  10.00 AM (2012-11-17)


  YG Entertainment 2012 оны орлогын тооллогоор нийт 15 тэрбум воонь буюу 13.8 сая доллар олжээ.Энэ бол тэдний цэвэр ашиг юм.

  2012 онд Se7en, Big Bang, G-Dragon, PSY,2NE1 нар комебакаа хийсэн.Энэ жил бол YG Entertainment – ын хувьд их олзтой жил.Мөн саяхан соло дуучин Ий Хи н дэбүт хийсэн.PSY энэ орлогын мэдээж хамгийн их орлого авчирсан байх.
  Урьд н жилийн тооллогоор 12.8 тэрбум воонь олж байсан.11.8 сая доллар гэсэн үг юм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-17) Ïðîñìîòðîâ: 601 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: Mandy_sica

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 122.201.18.215  |  Огноо: (2012-11-24)

  () | 2012-11-24 | Бямба|7.57 PM
  https://mnkoreanpop.wordpress.com/2012/11/16/yg-2012-%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8B%D0%BD-%D1%82%D0%B E%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
  Энэ миний нийтлэсэн мэдээ байна.Та нар өөрсдөө мэдээгээ хийгээч!! Яасан гэзүү юм.
  www.mnkoreanpop.wordpress.com гэж тавь!!

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: eee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 203.194.115.166  |  Огноо: (2012-11-17)

  () | 2012-11-17 | Бямба|7.49 PM
  SM bol alaaaaa haysan baigaa daaaa

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.148  |  Огноо: (2012-11-17)

  (Sirena) | 2012-11-17 | Бямба|6.16 PM
  oo lag2

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû