Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sun Хуримынхаа талаар өөрийн бодолоо хуваалцжээ
 • Sun Хуримынхаа талаар өөрийн бодолоо хуваалцжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.29 PM (2013-01-27)

  Sun Гэрлэлт бол миний амьдралын шинэ эхлэл. Би бага байхаасаа л тайзан дээр дуучин болохыг хүсдэг байсан,энэ хүсэл маань биелсэн. Харин одоо Гэрлэлт ирж энэ нь амьдралд минь шинэ эхлэл, шинэ эргэлтийг бий болгоно гэж би бодож байна....

  She үргэлжлүүлэн "Миний төлөө баярлаж,надад баяр хүргэсэн гишүүддээ талархлаа илэрхийлмээр бйана.Хуримын бэлтгэлийн үеэр тэдний хүчинд би сэргэсэн…Маш олон хүмүүс харамсалтай байна гэж хэлсэн нь би үргэлж та бүхэнтэй хамт байх болохоор бүү санаагаа зовоогоорой.Гишүүн бүр өөр өөрсдийн гэсэн гэр бүл эхлэх мөрөөдөлтэй…Хэдий Lim хамгийн залуу нь ч би тэрнийг бусдаасаа түрүүлж гэрлэнэ гэж бодож байна.Миний хувьд Lim сайн ээж,сайн эхнэр болох байх.”

  Мөн тэрээр нэг хүү,нэг охинтой болох хүсэлтэйгээ хэлсэн ба нэмэн James хүүхдүүдэд үнэхээр хайртай. Би бага байхын л жаргалтай гэр бүлийг мөрөөддөг байсан. Би James-ыг сайн аав болно гэж бодож байна” гэсэн байна.

  Мөн: "Би Yenny -гээс баярын дуу дуулаарай гэж асуусан. Би JYP -ын уран бүтээлчид хамтарвал сайхан байна гэж бодсон бас  J.Y. Park хүртэл зөвшөөрсөн. Эхэндээ түүнд эвгүй байсан байж болох ч одоо намайг хүлээн зөвшөөрсөнд нь би баяртай байна.”

  "Манай нөхрийн хэлснээр тэр эмээгийнхээ бөгжийг өгөх гэж байсан ч эцэг эх нь нууцаар тусдаа бөгж бэлдсэн байсан гэсэн. Би үүнийг сонсоод бараг л уйлсан. Би өөртөө сайн хадам ээж,сайн ээж болноо хэмээн амлалт өгсөн.” гэсэн байна.

  Тэрээр эцэст нь фэнүүддээ хандан: "Би жаргалтай сайн амьдрах болноо.” хэмээн хэлжээ.

  Түүний хуриманд: JJ Project, San E, J.Y. Park, Wonder Girls, Younha, Girls’ Generation, Bada, Noel, Ahn Hye Won, Park Kyung Lim, 2AM, гэх уран бүтээлчид оролцсон юм.  Source: http://mongoliankoreanpop.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-27) Ïðîñìîòðîâ: 538 | Ðåéòèíã: 1.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû