Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Snoop Dogg" 2NE1-тай хамтран Сөүлд тоглолтоо хийнэ
 • "Snoop Dogg" 2NE1-тай хамтран Сөүлд тоглолтоо хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.25 PM (2013-05-04)

  201305041658772729_5184bfc978405_59_20130504170304.jpg

  Солонгос улсад анх удаагаа орж тоглолтоо хийх гэж буй Америкийн дуучин Снүүп Догг өчигдөр  Солонгост иржээ

  Тэрээр  2NE1  хамтлагийнхантай хамт  " Snoop Dogg live in Seoul" тоглолтоо Сөүл хотын  Бангпэ дүүрэг дэх Олимпийн цэнгэлдэх хүрээлэнд  5-р сарын 4-ны оройн 19.00 цагт хийх гэж байгаатай холбогдуулан хэвлэлийн хурал хийлгэсэн байна.

  Спортийн хувцасны Adidas компанийн ивээн тэтгэж буй энэхүү тоглолт 3 цаг үргэлжлэнэ гэжээ.

  38750621.JPG

  그룹 투애니원이 4일 오후 서울 강남구 역삼동 리츠칼튼 호텔에서 열린 유나이트 올 오리지널스 라이브 위드 스눕독 콘서트 기자회견에 참석하고 있다. /최진석 기자


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-04) Ïðîñìîòðîâ: 453 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû