Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Шуурхай мэдээ: Hara, Junhyung нар салжээ
 • Шуурхай мэдээ: Hara, Junhyung нар салжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.00 PM (2013-03-28)


  BEAST Junhyung, болон KARA Hara нар салжээ...

  Тэд өмнө нь твиттер дээрээ нэг нэгнээ дагахаа больсоноос болж нетзинчүүд тэднийг салсан хэмээн шуугиан тарьж байсан бол үнэн болохыг тус тусын Entertainment-ууд нь баталжээ...

  BEAST Junhyung, болон KARA Hara 2 анх 2011 оны 6-р сараас эхлэн үерхэж байгаа гэдгээ албан ёсоор олон нийтэд мэдэгдэж байсан бол харин одоо салахаар болж жирийн найзууд болохоор шийдсэн гэнэ. Мөн салах болсон шалтгааныг тэдний завгүй цагын хувиараас болсон гэж хэлж байсан ч үнэндээ олон нийтийн анхаарал 2 хосд ихэд дарамттай санагдаж байсан байж болзошгүй юм...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-28) Ïðîñìîòðîâ: 768 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû