Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Shin Bora Жүжигчин Song Joong Ki-аас ичиж байсан
 • Shin Bora Жүжигчин Song Joong Ki-аас ичиж байсан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.09 PM (2012-12-20)
  http://amaytaemin.files.wordpress.com/2011/11/20111107_songjoongki.jpg

  18нд KBS Gag Concert-ийн хэвлэлийн бага хурал болжээ. Энэ үеээр хошин шогч Shin Bora "Би маш олон эрэгтэй одуудтай хосын дүрд тоглож байсан ч хамгийн дурсамжтай нь Song Joong Ki. Song Joong Ki-г оролцхоос өмнө тийм ч их эрэгтэй одууд оролцоогүй байсан болхоор би оролцоно гэдгийг нь сонсоод л ичиж эхэлсэн. Жүжиглэж байхдаа ч гэсэн маш их сандарч байсан. Гэтэл гэнэтхэн л Song Joon Ki өөрөө санаачлаад миний гарнаас барьчихсан. Тэгхэд үнэндээ би маш их ичсэн" гэжээ.


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-20) Ïðîñìîòðîâ: 513 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû