Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай оддын ID болон утасны дугаарыг зарж байжээ
 • Алдартай оддын ID болон утасны дугаарыг зарж байжээ 2 CommentsÄîáàâèë Guest  3.19 PM (2012-07-23)


  Алдартай оддын хувийн ID болон утасны дугаарыг Фенүүдэд нь үнэлэн зарж байсан интернет портал сайтыг олж илрүүлжээ. Уг сайт оддын нэр хүндээс нь хамааран янз бүрийн үнээр зардаг байсан ба, TVXQ, JYJ, and SHINee. хамтлагын гишүүдийн хувийн мэдээллийг зарж байсан байна. Мөн зөвхөн алдартай одууд гэлтгүй Тэдний менежер зэргийн хувийн мэдээллийг зарж байсан байна.

  Энэ өдрөөс эхлэн Уг сайтыг хааж бүх мэдээллийг нь устгажээ..

  GoKpop.Org Сайтаа цааш түгээж найзууддаа хэлээрэй...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-23) Ïðîñìîòðîâ: 904 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.9.47.132  |  Огноо: (2012-10-16)

  (Zip) | 2012-10-16 | Мягмар|0.17 AM
  sergelen yumaa

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Nana Cute

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 78.102.194.14  |  Огноо: (2012-07-23)

  (Bora) | 2012-07-23 | Даваа|10.09 PM
  keke

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû