Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Super Junior-ийн гишүүд өглөөний цайндаа юу иддэг вэ?
 • Super Junior-ийн гишүүд өглөөний цайндаа юу иддэг вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.37 PM (2013-05-04)


  Super Junior саяхан өмнөд америкрүү аялахдаа өглөөний цайндаа юу иддэгээ хэлжээ !

  Ryeowook Twitter дээрээ , " Бид бусан айдолуудтай адилхан хоол иддэг kekekeke Өглөөны мэнд ~ Donghae hyung тэр ч байтугай Kangin hyung хүртэл сэрж байна . Би энгийн зүйл иднээ ^^.”
  Тэд солонгосын үндэсний өглөөний цай буюу аягтай будаа , буурцаг гээд л хөнгөн хоолнууд иддэг байна .

  Тэр тэнд маш их өндөг байгааг хараад шоконд оржээ .
  "8 цаг болоход ,Би сэрнэ ;;; Ah oh ㅠㅠ учир нь би өлсөж байна ,Би нойрмог гал тогооны өрөө рүү явлаа .. Би үнэхээр шоконд орсон ㅠ Ahk~! Энэ юууу вэ ?kekekekekeke цагаан өндөгнүүд ^^;би ганцаараа маш их инээсэн ><сонирхолтой байна .”

  ELF хэлэхдээ , "Ryeowook энгийн зүйл иддэг ~. "Энэ амттай харагдаж байна ! Хамтдаа идье .”

  Êàòåãîðèÿ: Сонирхолтой | Äîáàâèë: Zip (2013-05-04) Ïðîñìîòðîâ: 799 | Ðåéòèíã: 4.5/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû