Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Orange Caramel Nana-ийн бэртсэн хөл олны анхааралд
 • Orange Caramel Nana-ийн бэртсэн хөл олны анхааралд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.40 PM (2013-05-10)

  05.0 4 нд Orange Caramel Lizzy, Raina  Nana нар Хүүхдийн өдөрт зориулан тоглолтонд оролцжээ.

  Сэтгэл татам энэ үйл ажиллагааны үеэр шар богино даашинз өмссөн Нанагийн гэмтсэн хөлийг фенүүд ажиглажээ. Түүний гэмтэл үнэхээр анхаарал тамаар байсан бөгөөд гуя өвдөг хавиар илүү гэмтсэн байжээ. Энэ зургийг хараад фенүүд нь санаа зовсон бөгөөд netizen үүд 5 сарын сүүлээр болох эргэн ирэлтэндээ бэлдээд ийм болсон байх гэж үзэж байна.

  Фенүүд, " Нана ингэж гэмтсэн болохоор тэдний бүжиг ямар байх бол гэж  сонирхож байна”,”Нанагийн сайхан хөл гэмтчихжээ хурдан эдгээрэй гэж хүсье”,”Nana сайн амраарай илүү битгий гэмтээрэй”,”Nana үнэхээр  шургуу хөдөлмөрлөж байна” гэх мэт сэтгэгдэл үлдээжээ

  Orange Caramel  ’Aing’ дуугаа энэ үйл ажиллагаанд дуулжээ.  Source: http://mongolianplaygirlzs.wordpress.com/ - Монгол дахь afterschool-ийн фен блог

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-10) Ïðîñìîòðîâ: 856 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû