Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Lee Byung Hyun, Min Jung 2-ийн хайрын тухай
 • Жүжигчин Lee Byung Hyun, Min Jung 2-ийн хайрын тухай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.48 PM (2012-09-09)


  Жүжигчин Lee Byung Hyun өөрийн найз эмэгтэй болох Lee Min Jung-ийн талаар KBS‘ тв-ийн ‘Entertainment Relay‘ нэвтрүүлэгт орох үеэрээ сэтгэгдлээ хуваалжээ.

  Тэрээр хэлэхдээ: Lee Min Jung бол үнэхээр дур булаам дурламаар эмэгтэй бид 2-ийн талаар олом хүмүүс сонирхож байгааг харах сайхан байгаа ч элдэв янзийн мэдээллүүдээс болоод жаахан эвгүй байгаа. Би шинэ кинондоо тоглоод зав муутайгаас болж тэрэнтэй хамт зугаалж чадахгүй байна. Энэ хэдий харамсмаар зүйл болов ч тэр маань намайг завгүй гэдгийг мэдээд надад өдрийн хоол бэлдэж ирсэн. (Сендвич) Тэр үнэхээр амттай сайхан хоол хийдэг юм билээ. Авчирсан хоолыг нь киноны жүжигчидтэйгээ хамт амтархан идсэн. Би түүнийг хоол авчирсан гэж бусад хүмүүст хэлэхэд тэд итгээгүй үнэхээр том сюрприз болж чадсан гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-09) Ïðîñìîòðîâ: 1015 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû