Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Оддын Pre-Debut зураг | 1-р хэсэг
 • Оддын Pre-Debut зураг | 1-р хэсэг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.00 PM (2013-02-24)


  Багийн болон дэбутээ хийхээс өмнөх зургуудыг нь сонирхоно уу. Их олон зураг байдаг болохоор хувааж хийхээр шийдлээ Бүгд таних болохоор нэрийг нь бичих шаардлаггүй байх...  CN Blue Jungshin

  Minho

   

  энэ жаахн охин нь Amber

   Mir

  Jonghyun

   


  Ардах нь Gikwang

   

  Жижигхэн нь Taemin бололтой ахтайгаа хамт

   

  Kara Nicole


  За энэ нэг муухай хүүхдийг F.T.Island Minhwan гэж бнда өөлкөнийн

   B1A4 Sandeul

  x-5 Sulhu

   

  Teen Top  Woohyun

   

   IU

   

  U-Kiss Kevin


  ZE:A

    

  Block B Zico

   


  Kyuhyun


  Eunhyuk

   

  Энд Hangeng хальт л гарсан ххэ 

  Энэ Dongho яасс эгдүүтэйн

   

  leetuek ^^


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-24) Ïðîñìîòðîâ: 973 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû