Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Найруулагчдын хамгийн ихээр Драма-даа сонгож тоглуулахыг хүсдэг Idol-ууд
 • Найруулагчдын хамгийн ихээр Драма-даа сонгож тоглуулахыг хүсдэг Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.56 PM (2013-06-02)
  http://1.bp.blogspot.com/-dpfg3mbCuyg/Uaq7BZ1hQSI/AAAAAAAAjxM/wQd3xnxBF6w/s1600/20130531_1370011125_75270000_1_59_20130602081204.jpg

  Найруулагчдын хамгийн ихээр Драма-даа сонгож тоглуулахыг хүсдэг Idol-ууд...

  1. Lee Seung Gi, Suzy

  http://images.kpopstarz.com/data/images/full/2013/04/02/61101-suzy-and-lee-seung-gi-at-gu-family-book-press-conference.jpg

  2. Yoochun, Eunji

  http://images6.fanpop.com/image/photos/33100000/Park-Yoochun-I-Miss-You-korean-actors-and-actresses-33168474-403-403.jpg

  http://a-pink.net/gallery/var/albums/Selca-Twitter-Waggle/Eunji/12.01.23%20Wagle%20EunJi.jpg?m=1330683272

  3. IU, UEE, Seo In Guk, Choi Siwon

  http://userserve-ak.last.fm/serve/500/85908815/IU+2013.png

  http://i294.photobucket.com/albums/mm96/javabeans122/act/2011/11b/uee_44.jpg

  http://ic.pics.livejournal.com/nobodyelse_care/36200500/99203/99203_640.jpg

  http://images6.fanpop.com/image/photos/33300000/-Siwon-choi-siwon-33395691-500-750.jpg

  4. Yunho, Seulong, Hyungshik, Doojoon, Lizzy

  http://img.ohkpop.com/2013/01/09/eJ29Vo85.jpg

  http://1.bp.blogspot.com/-FoOcqa1KO6U/UOdL5VXFA2I/AAAAAAAAVHE/sAOw-o-dgdk/s1600/Seulong.png

  https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/983892_10152863972260008_456576025_n.jpg

  http://images6.fanpop.com/image/photos/33300000/Doojoon-IRIS-2-b2st-b2uty-33321397-600-856.jpg

  http://images.kpopstarz.com/data/images/full/2013/04/16/63457-lizzy-self-camera-photo.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-02) Ïðîñìîòðîâ: 1157 | Ðåéòèíã: 3.9/7
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû