Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Block B Zico, Hwayoung 2-ийн Үнэн тун удахгүй мэдэгдэнэ
 • Block B Zico, Hwayoung 2-ийн Үнэн тун удахгүй мэдэгдэнэ 2 CommentsÄîáàâèë Guest  12.39 PM (2012-11-23)  Allkpop сайт ямар ч нотлох баримтгүй мөртлөө Hwayoung, Block B Zico нарыг үерхэж байна гэж мэдээлэлсэн. "Байгаа юу?" "байна уу?" "байх боломжтой" гэж allkpop бичээгүй, мөн юм шиг л "байна" гэж бичсэн.

  Тэгхээр үүнд хэд хэдэн хувилбар байгаа.

  Энэ мэдээ худлаа бол Brand New Stardom Ent 'Allkpop'-ийг худлаа мэдээ гаргасных нь төлөө шүүхэд өгнө. Хэрвээ энэ мэдээ үнэн бол шүүхдээд Allkpop ялхаас хойш Brand New Stardom Allkpop-ийг шүүхэд өгөхгүй байх.
  Мөн энэ мэдээ үнэн бол Allkpop, Brand New Stardom нар тохиролцож Allkpop "Бид худлаа мэдээ өгсөндөө хүлцэл өчиж байна" гэж бичнэ эсвэл Brand New Stardom энэ талаар юу ч ярихгүй амаа хумьхиад гүрийгээд өнгөрнө. Зөвхөн Allkpop л энэ 2ийг үерхдэг гэж бичсэн юм чинь.
  Үнэн, худлаа эсэх нь удахгүй мэдэгдэх байлгүй дээ.


  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-23) Ïðîñìîòðîâ: 1324 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.130  |  Огноо: (2012-11-24)

  (Zip) | 2012-11-24 | Бямба|2.45 AM
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû