Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Өмнө нь SNSD-д байж байгаад гарсан алдартай одууд
 • Өмнө нь SNSD-д байж байгаад гарсан алдартай одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.35 AM (2013-05-14)

  SNSD debut-ээ хийхээс өмнө олон удаа гишүүдээ сольсон. Одоо тэр гарсан гишүүд хэр их амжилттай явдаг бол? Юуны төлөө маш алдартай охидын хамтлагийн гишүүн болох боломжоо орхисон юм бол?  Seo Hyun-jin

  2001 онд debut-ээ хийсэн 4 гишүүнтэй M.I.L.K хамтлагийн авьяаслаг охин, гэвч M.I.L.K Girls Generation-с алдартай биш. Одоо, Seo Hyun-jin олон ангит кинонуудын дууг дуулдаг. Тийм ч азтай биш юмаа.

  Jang Ri-in (Zhang Li Yin)

  Хятадад үйл ажиллагаанд оролцдог юм байна.

  Lee Yeon-hee

  Өхөөрдөм жүжигчин Lee Yeon-hee ("Paradise Ranch,” "My Love”) 2004 оноос анх жүжиглэж эхлэсэн.

  So-yeon (T-ara)

  Олон хүмүүс So yeon, Tae yeon хоёрыг төстэй гэдэг, So yeon SNSD-н ахлагч хүртэл болох боломжтой байсан.Одоо тэр 2009 онд debut-ээ хийсэн охидын хамтлаг T-ara-н гишүүн.

  Heo Chan-mi (Co-ed, 5Dolls)

  2010 онд Core Content Media-н харьяан доорх Co-Ed хамтлагт debut-ээ хийсэн, мөн үүний саб хамтлаг 5Dolls-н гишүүн. Heo Chan mi бас SM Entertainment-н харьяан доорх 5 гишүүнтэй охидын хамтлаг Alice-д 2009 онд debut-ээ хийж байсан.

  Kim Min-ji


  Залуухан жүжигчин Kim Min ji "Boys Over Flowers”-д тоглосон одоо KBS "Music Bank-н MC. Kim Min-ji дуулахын оронд жүжиглэхийг сонгосон ирээдүйтэй охин.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-14) Ïðîñìîòðîâ: 1164 | Ðåéòèíã: 3.8/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû