Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Мансууруулах бодис хэрэглэсэн жүжигчид шалгагдаж эхэллээ
 • Мансууруулах бодис хэрэглэсэн жүжигчид шалгагдаж эхэллээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.48 PM (2013-01-24)

  http://data.whicdn.com/images/6757181/32737069_large.jpg

  Өнгөрсөн жилээс эхлэн гоо сайхны мэс заслын эмнэлгүүд  мансууруулах тариаг хууль бусаар бусдад хийж байсан нь илэрч, Сөүл хотын төвд байрлах томоохон  гоо сайхны эмнэлгүүдийг шалгаж эхэлсэн билээ. Гоо сайхны мэс заслын дараа өвчин намдаах зориулалтаар ашигладаг "propofol glucuronide" хэмээх бодисын найрлагатай уг тариаг тариулж мансуурах зорилготойгоор эмнэлэгт очдог байсан жүжигчин одуудын нэрс энэхүү шалгалтаар илрээд байгаа ба үүний тоонд жүжигчин Lee Si Young багтжээ. Түүний үснээс авсан шинжилгээгээр уг тариаг хийлгэж байсан эсэхийг тодруулах юм байна. Мөн жүжигчин Lee Si Young-аас гадна дахин 2 эмэгтэй жүжигчин энэхүү мансууруулах бодисыг хэрэглэсэн байж болзошгүй байгаа юм байна...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-24) Ïðîñìîòðîâ: 1347 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû