Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Lee Joon ‘We Got Married’-ийг орхино гэдэгээ мэдэгдлээ
 • Lee Joon ‘We Got Married’-ийг орхино гэдэгээ мэдэгдлээ 3 CommentsÄîáàâèë Guest  9.15 AM (2013-01-04)


  MBLAQ Lee Joon агентлаг түүнийг нэвтрүүлэгээ орхино гэдэгээ мэдэгдлээ.

  J.Tune Camp хэлэхдээ, "Бид хэзээч түүнийг шоугаа орхино гэж бодсон зүйл сонсоогүй.Эцэсийн шийдвэрийг бид гаргагүй.Бид шийдвэрээ ‘We Got Married’ -ийн продюсертэй уулзасаны дараа шийдэх байсан,” энэ зүйлсийн дараа Lee Joon нэвтрүүлгийг орхихоо зөвшөөрсөн байна.

  Oh Yeon Seo агентлаг мэдэгдэхдээ, "Oh Yeon Seo ба Lee Jang Woo нар 2-3 удаа уулзаж байсан.Тэд илүү сайн найзууд болж байгаа тэхээс биш болзож байгаа гэж яаг хэлээд хэрэгүй.” гэж мэдэгдсэн байна.

  ‘We Got Married’-ийн зүгээс шийдвэрээ хараахан гаргаагүй байгаа юм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-04) Ïðîñìîòðîâ: 748 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: bolormaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 182.160.21.100  |  Огноо: (2013-01-06)

  () | 2013-01-06 | Ням|11.50 AM
  boltson geseen garahaa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 182.160.5.134  |  Огноо: (2013-01-05)

  (arma) | 2013-01-05 | Бямба|1.32 PM
  gar2 naanaa yugaa hdii
  ugasa shal tohirohgu

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bolormaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.37.154  |  Огноо: (2013-01-04)

  () | 2013-01-04 | Баасан|4.44 PM
  araichdee bolohgui ee

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû