Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хэт задгай хувцаслахыг хориглосон хууль одуудын сэтгэлийг зовоож байна
 • Хэт задгай хувцаслахыг хориглосон хууль одуудын сэтгэлийг зовоож байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.03 AM (2013-03-13)

  Олон нийтийн газар болон хэвлэл мэдээллээр  хэт их задгай хувцас өмсөж биеийнхээ аль нэг хэсгийг  хэмжээнээс илүү гарган хувцасласан тохиолдолд 50 мянган воноор торгох хууль тун удахгүй хэрэгжих гэж байна. Үүнд одод  гэгдэх дуучид, жүжигчид өөр өөрсдийн үзэл бодлоо интернэтэд бичиж байгаа бөгөөд тэд  бүгд энэхүү хуулийг хэтэрхий хуучинсаг зүйл, хүний эрх чөлөөг хаасан явдал , одоо бол дээр үе биш  хэмээн бичиж байгаа ажээ.  Энгийн олон иргэд дэмжиж, одууд гэгдэх бүсгүйчүүд  дэмжихгүй байгаа энэхүү хууль хэрэгжиж эхэлснээр одуудын хэн гэдэг нь тодорхойлогдох  гэнэ . Тэд  нүцгэлж , биеийнхээ аль нэг хэсгийг ил гаргаж байж  амжилтанд хүрч нэрд гардаг байдал үүгээр зогсож, зөвхөн хөдөлмөр , авъяасаараа өрсөлдөх бололцоог дээрх хууль олгож байгаа юм байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-13) Ïðîñìîòðîâ: 791 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû