Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн түшигтэй хамтлагийн ахлагчид
 • Хамгийн түшигтэй хамтлагийн ахлагчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.32 PM (2013-03-16)

  Японы KpopStarz сайтаас "Хэрвээ хамтлагийн гишүүн байсан бол чи аль хамтлагийн ахлагчийг дагах вэ?” гэсэн санал асуулгыг явуулан 10 орчим хамтлагаас сонгуулжээ.

  TVXQ хамтлагийн ахлагч Yunho 70%-ын санал аван тэргүүлсэн байна. Super Junior Leeteuk түүний дараа оржээ.

  Фенүүд түүнийг сонгосон шалтгаанаа, "Тэр энтертайментийнхаасаа гадна өөр энтертайментийн уран бүтээлчдийг ч хүндэлдэг”,”Тэр Кпопын ахлагч байх ёстой” гэх мэтээр тайлбарлажээ.

  CNBlue Yonghwa, Big Bang G-Dragon, SHINee’s Onew нар дараа дараагийн байруудад орсон байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-16) Ïðîñìîòðîâ: 659 | Ðåéòèíã: 4.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû