Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Шуналын гал цэцэг 1-р анги | Монгол хэлээр
 • Шуналын гал цэцэг 1-р анги | Монгол хэлээр 4 CommentsÄîáàâèë Guest  11.19 PM (2012-07-10)


  50 ангит энэхүү драма нь Солонгостоо 2010 оны 10-р сараас 2011 оны 3-сар хүртэл Үзэгчдийн 13%-ийг дэлгэцний өмнө уяж байжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-10) Ïðîñìîòðîâ: 1567 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 4.2/27
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 4


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: moldir

  0  
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 124.158.120.10  |  Огноо: (2014-04-05)

  () | 2014-04-05 | Бямба|4.44 PM
  HI

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр:

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 67.160.33.112  |  Огноо: (2012-12-06)

  (Naraa) | 2012-12-06 | Пүрэв|10.13 AM
  Anhnii ehneruudiin klub kinog gargah bolomj baigaa uu.

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.9.47.177  |  Огноо: (2012-10-15)

  (Zip) | 2012-10-15 | Даваа|12.56 PM
  emegtei ni aimar mes zasal

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Ару-чан Дэсү

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.230  |  Огноо: (2012-07-30)

  (АРУНАЙНӨӨ) | 2012-07-30 | Даваа|4.29 PM
  emegteigiih n neriig hen gdg bilee? :|

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû