Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kara-ийн макнае Ji Young, Sulli-ийн тухай ярьжээ
 • Kara-ийн макнае Ji Young, Sulli-ийн тухай ярьжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.36 AM (2013-04-06)  Kara-н Maknae Kang Ji Young, F(x) Sulli нарыг сайн найзуудыг гэдгийг мэдэхгүй хүн үгүй биз ээ. Тэгвэл Kara хамтлаг KBS’s "Star Interview”-д оролцох үеэр ЖиЁн соллитэй анх яаж танилцаж байснаа ярьсан байна.

  Тэрээр ‘Биднийг дебют хийсний дараах 2 жилд(2007-2009) надад өөр хамтлагийн гишүүдээс найз байгаагүй.Харин F(x)-г дебют хийх үед манай хамтлаг Mister-н Промошин хийгээд хөгжмийн нэвтрүүлгийн хувцас солих өрөөнд F(x)-тэй таарсн.Ингэж л Sulli бид 2н анх уулзсан.Би солли дээр очиод "сайн уу?Бид хоёулаа 1994 онд төрсөн юм байна.Сайн найзууд болцгооё” гэж хэлсэн.Бидний нөхөрлөл ингээд л эхэлсэн.’ гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-06) Ïðîñìîòðîâ: 636 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû