Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин 'IU' дэбютээ хийгээд 4 жил болж байна
 • Дуучин 'IU' дэбютээ хийгээд 4 жил болж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.26 PM (2012-09-18)


  Дуучин 'IU' дебютээ хийгээд аль хэдийн 4-н жил өнгөрчээ. тэрээр анх 2008 оны 9-р сарын 18-нд дебютээ хийн гарч ирсэнээр одоогын энэ амжилтанд хүрээд байгаа юм.

  Дуучин 'IU' фенүүддээ хандан: 4 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе! Намайг дэмжиж сонсдог хүн бүхэнд маш их баярлаж байна. Баярлалаа залуусаа гэж бичжээ.

  Харин Loen Entertainment-аас: Өнөөдөр бол зөвхөн 'IU'-ийн өдөр Тийм болохоор өнөөдөр бүгдээрээ 'IU'-ийн талаар л бодоцгоое! 'IU''IU' гэжээ.


  Ингээд дуучин 'IU'-д 4 жилийн ойн мэндийг хүргэе!


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-18) Ïðîñìîòðîâ: 738 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû