Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü UEE НҮБ-ийн хүүхдийн сангийн санта
 • UEE НҮБ-ийн хүүхдийн сангийн санта 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.29 AM (2012-12-11)


  After School UEE НҮБ-ийн хүүхдийн сангийн "НҮБ-ийн хүүхдийн сангийн өвлийн өвгөн" төслийн төлөөлөгчөөр сонгогджээ.

  НҮБ-ийн Солонгос дахь төлөөлөгч "Эрүүл бие, сайхан сэтгэлтэй UEE шиг хүмүүстэй нийгмийн төлөө НҮБ ажиллаж хүмүүсийг хүүхдүүдэд туслаачээ гэж уриалж байна. UEE байнга нийгмийн ажилд оролцож, завгүй байсан ч гэсэн хандив тусламж өгдөг. Түүний энэ төрх манай төсөлд сайн тохирсон юм" гэжээ.
  Харин UEE "Би завгүй од гэдгээр ажилаад маш их хайр талархал авсан. Би энэ хайрийг хэн нэгэнд эргүүлж өгмөөр байхад НҮБ надтай холбогдсон. Тиймээс би энэ санлыг дуртай хүлээж авсан. Хүн бүхэн он дуусах гээд завгүй ажиллаж байгаа ч гэсэн хүн бүхэн санта болж дэлхийн хүүхдүүдэд туслаж хүсэл мөрөөдлийг нь биелүүлэх боломжтой" гэжээ.  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-11) Ïðîñìîòðîâ: 480 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû