Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Их зантай K-pop Idol-ууд
 • Их зантай K-pop Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.09 AM (2013-03-25)


  K-pop-д одод маш хүнлэг байдаг гэхдээ ихэнхи нь биеэ тоосон зантай байдаг гэнэ. Тэд жаахан л нэр хүнд нь өсөнгүүт биеэ тоож эхэлдэг байна.  Харин хамгийн их зантай одоор F(X) Хамтлагын Krystal шалгараад байгаа бөгөөд тэрээр барагтай л бол фэнүүдтэйгээ сайхан харьцаатай байдаггүй байна.


  Харин дараагын Idol-оор нэгэн хүн шалгарч байна энэ бол Super Junior хамтлагын Сивон юм. түүнийг фэнүүд нь дүгнэхдээ тэр сайн залуу ч биеэ тоодог хэмээн үзжээ.

  Ингээд харахнээ эхний 2т SME явж харагдана харин хамгийн элэгсэг оддын тоонд Тиара хамтлагын Хёомин багтаж байгаа аж мөн Биг Бэнг хамтлагын Тае Яанг элэгсэг одоор тодорсон байна. Их зан хэнд хэрэгтэй байдагыг бид мэдэхгүй ч энэ КПОП бол тэр чигээрээ л их заны үүр уурхай бололтой.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-25) Ïðîñìîòðîâ: 1714 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû