Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Girl's Day Hyeri өөрөөсөө 16 насаар ах хүнтэй үерхэж байна
 • Girl's Day Hyeri өөрөөсөө 16 насаар ах хүнтэй үерхэж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.41 AM (2013-04-17)

  Girl's Day-ийн Hyeri өөрөөсөө 16 насаар ах H.O.T хамтлагийн гишүүн Tony An-тай үерхэж байгаа гэдгийг 'Sports Seoul' сайтаас мэдээллэжээ.

  H.O.T хамтлаг нь 1990 оны үед хамгийн алдартай байсан бөгөөд Tony An нь 36 настай харин Girl's Day Hyeri энэ жил дөнгөж 20 нас хүрч байгаа юм. Уг 2-ийг үерхэж байгаа гэдгийг баттай мэдхийн тулд 'Sports Seoul' сайтийнхн 2 сарын турш тэднийг тасралтгүи дагаж байсны үндсэн дээр болзож байхад нь тэдний зургыг дарсан байна. 2 хос байнга машин дотроо уулздаг бөгөөд дандаа харанхүй үед болздог гэнэ шүү...  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 776 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû