Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon, Dakota Fanning-тай уулзахыг хүссэн үү?
 • G-Dragon, Dakota Fanning-тай уулзахыг хүссэн үү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.08 PM (2013-01-06)

  18 настай америкийн жүжигчин Dakota Fanning солонгост J.estina-тай хамтран ажиллах шалтгаанаар солонгост ирсэн билээ. Тэгвэл түүнийг G-Dragon-тай уулзахыг хүсч өөрөө эхэлж залгасан гэсэн мэдээлэл тараад байсан юм.

  YG Entertainment аас уулзахыг хүссэн нь үнэн ч түүнийг өөрөө эхэлж залгаагүйг хэлжээ. "Dakota Fanning G-Dragon-ын фен гэдгээ хэлсэн. Солонгост агентлагтай холбогдсон нь ч үнэн. G-Dragon ч мөн түүний фен, тиймээс цагийн хуваариа зохицуулаад уулзахыг их хүссэн. Dakota Fanning-ыг эхэлж залгасан гэвэл үнэнээс зөрнө.” гэжээ.

  Dakota-гийн талаас, "Dakota Fanning G-Dragon руу хэзээ ч залгаж байгаагүй. Мөн тэд солонгост уулзацгаая гэж ярьж тохиролцсон ч зүйл байхгүй. Цуу ярианд үнэн зүйл байхгүй байна. Тэд хэзээ ч уулзъя гэж бие биетэйгээ холбогдоогүй гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-06) Ïðîñìîòðîâ: 711 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû