Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon болон Lee Hyori нар хамгийн шилдэг Папарацци моделууд
 • G-Dragon болон Lee Hyori нар хамгийн шилдэг Папарацци моделууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.33 AM (2013-03-03)

  gd_hyori_bestpapzmodels

  Big Bang-н G-Dragon мөн, Lee Hyori нар хамгийн шилдэг Папарацци моделуудаар шалгарлаа.

  Fujifilm Electronic Imaging Korea-гийн зүгээс 3-р сард гаргах гэж буй шинэ бүтээгдэхүүндээ зориулж урьдчилсан байдлаар 2/12-ны өдөр 386 хүнээс "Хэн папарацци-д хамгийн шилдэг модел байдаг вэ?” нэртэйгээр санал асуулга авч хариугаа гаргажээ.

  Үр дүнгээр, эрэгтэйчүүдийн ангилалд 38%-ийн санал авч G-Dragon #1 байр.

  Харин, эмэгтэйчүүдийн ангилалд 31%-ийн санал авч Lee Hyori #1 байрыг тус тус эзэлсэн байна.

  Эрэгтэй ангилалд түүний дараа, So Ji Sub – 29% #2 байр, Lee Byung Heon – 18% #3 байр.

  Эмэгтэй ангилалд Park Si Yeon – 30% #2 байр, Kim Tae Hee – 25% #3 байр эзэлсэн.

  G-Dragon, алдарт айдол гроуп Big Bang-ийн  лидер, дэлхий даяар өнцөг булан бүрт өөрийнхөө чиг хандлага тодорхойлогч загвар, стийл, дурбулаам төрхөөрөө ихээхэн хэмжээний алдар нэрийг олж яваа юм. Тэр бол гадаад улс орнуудад *маш алдартай, (* бурхан минь, манай ээж хүртэл мэднэ хаха, манайд эрэгтэй фенүүд нь олон байдаг юм бна лээ, аль 2008 онд гэхэд л  манай сурынхан бараг нийтээрээ мэдэж байсан бха.), хувцаслалт нь нийтэд тэсрэх бөмбөг шиг л түгэн тархаж байдаг.

  Lee Hyori ч мөн адил, стийлтэйгээрээ танигдаж байдаг шүү дээ. Түүний загвар, аксессиорууд, мөн бодол санагаараа олон хүмүүст нөлөөлж байдаг. Тэр хэдий энгийн стийлээр хувцаслаж байсан ч үнэхээр загварлаг зургуудыг даруулсан байдаг.

  Source: TV Report


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-03) Ïðîñìîòðîâ: 675 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû