Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Lee Byung Hun, Lee Min Jung нар гэрлэх хараахан болоогүй
 • Lee Byung Hun, Lee Min Jung нар гэрлэх хараахан болоогүй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.19 PM (2012-09-28)


  9-р сарын 26-нд алдартай хосууд болох жүжигчин Lee Byung Hun, Lee Min Jung нар Гэр бүлийн хамт Сөүлд байрлах япон ресторанд хамтдаа оройн зоог барьжээ...

  Энэхүү байдлыг мэдсэн сэтгүүлчид тэдний эцэг эхүүд гэр бүлээрээ уулзаж байгаа болохоор гэрлэх асуудлын талаар ярилцаж магадгүй хэмээн бичсэн боловч, BH Entertainment-аас 2 хос маань эцэг эхүүдтэйгээ хамт хоолонд орсон гэдэг нь үнэн харин гэрлэх талаар асуудал яригдаагүй учир энэ арай эрт байна гэжээ. Харин энэ өдөр жүжигчин Lee Min Jung-ийн ээжийн төрсөн өдөр болсон тул хамтдаа тэмдэглэхээр цугларч уулзсан гэсэн байна....

  Жүжигчин Lee Byung Hun  ‘Red 2‘ хэмээх кинонд тоглож байгаа бөгөөд 10-р сарын 4-нд нээлтээ хийх юм.


  http://www.whatsonjinan.com/ent_images/7c884b28c7ca5f3e506403f6_Lee%20Byung%20Hun.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-28) Ïðîñìîòðîâ: 1031 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû