Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon Бага зэргийн асуудалд оржээ
 • G-Dragon Бага зэргийн асуудалд оржээ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  1.08 AM (2013-01-17)

  Big Bang G-Dragon Малайз улсруу 'Golden Disk' awards шагнал гардуулах ёслолд оролцохоор явах үедээ бага зэргийн асуудалд оржээ.

  Тэрээр 1-р сарын 15-нд 16:20 минутаас нисэх ёстой байсан ч нисэх онгоцны буудал дээр 15:40 минутын үед очжээ. ( Дүрмэндээ бол онгоц нисэхээс 1 цагын өмнө ирж бүртгүүлэх ёстой ) байдаг. Үүнээс гадна G-Dragon-ы сууж ирсэн машин нь згсох хориотои газар зогсож байсан учраас цагдаагын газраас машинаа холдуулна уу хэмээн сануулсан боловч машинаа холдуулаагүй учраас цагдаа болон сэтгүүлчид очиж зургыг нь аван сануулга өгсөн байна. Харин үүний дараа G-Dragon-ийг яаралтай онгоцонд суулгах ёстой байсан учир бия хамгаалагчид нь замд таарсан фенүүдийг болон сэтгүүлчдийг түлхэн холдуулж байсан байна....  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-17) Ïðîñìîòðîâ: 970 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.42.134  |  Огноо: (2013-01-18)

  (arma) | 2013-01-18 | Баасан|6.20 PM
  huurhii ma gd

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû