Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Энэ Yoona мөн гэж үү?
 • Энэ Yoona мөн гэж үү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.04 PM (2013-04-14)

  yoona

  SNSD YoonA – гын өнгөрсөн үеийн зургууд онлайнаар цацагджээ. Түүний энэ хүнд нүүр будалт үсний засалт нь нетизенчүүдийг шоконд оруулжээ.

  Энэ зураг н онлайнаар цацагдахдаа "Юна битгий дахиж ийм нүүр будалт хийгээрэй,” гэж бичсэн байна. Энэ зураг нь одоогоос 3 жилийн өмнөх зураг юм.

  Зурган дээр тэр байдгаасаа илүү сэкси эмэгтэйлэг дүр төрхийг гаргаж,туранхай нүүртэй харагдаж байна. Ялангуяа түүний нүүрний будалт н түүнийг үнэхэээр хөгшин харагдуулсан байна.

  Нетизенчүүд н "Тэр үнэхээр өөр харагдаж байна.Сэкси эмэгтэйлэг дүр төрх байна "Түүний энэ имиж надад таалагдаж байна” "Үнэхээр хүнд будалт” "Ямарч үед үзэсгэлэнтэй” "Энэ ыүэд тэр их залуу байсан.Тийм болохоор л ингэж будсан байх.Одоо тэр ингэж хүнд будалт хийхгүй” гэх зэрэг сэтгэгдэл үлдээжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-14) Ïðîñìîòðîâ: 897 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû