Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü YG-ийн шинэ охидийн хамтлаг
 • YG-ийн шинэ охидийн хамтлаг 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.22 AM (2012-12-22)


  2011 оноос л ярьж эхэлсэн YG-ийн охидийн хамтлаг одоо л нэг дебютээ хйиж магадгүй юм шиг байна. 12-р сарын 20нд Yang Hyun Suk "Бидний маш удаан бэлдэж байгаа шинэ охидийн хамтлагийн талаарх мэдээлэл 1-р сарын 15нд гарна. Мөн бид 1-2 гишүүнийг хасах болно. Олон нийтэд мэдэгдсэн хүмүүсээс ч бас хасагдсан байгаа. Энэ охидийн хамтлаг одоо байгаа охидийн хамтлагаас өөр байх болно. Тэд дебютээсээ өмнө олонд танигдах хэрэгтэй болхоор бид сайн сурталчилгаанууд хийх болноо" гэжээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-22) Ïðîñìîòðîâ: 690 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.46.158  |  Огноо: (2012-12-24)

  (arma) | 2012-12-24 | Даваа|8.28 PM
  YG.iin hamtlag blhoor sn hamtlg bloh blgu de

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû