Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эмэгтэй оддын abs: төрөлхийн эсвэл дасгал сургуулилтынх?
 • Эмэгтэй оддын abs: төрөлхийн эсвэл дасгал сургуулилтынх? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.06 PM (2013-01-24)

  Зүгээр л туранхай байх хангалтгүй. Туранхай байх нь сайхан ч эрүүл зөв хөгжсөн abs-тай байж л төгс бие болдог. Маш их хичээж байж төгс биетэй болсон хэд нь байхад төрөхдөө л сайхан биетэй заяагдсан нэг ёсны "азтай”-нууд нь ч байна.

  Гайхалтай биетэй болохын тулд маш их дасгал сургуулилт хийсэн оддыг харцгаая.

  Girls’ Generation хамтлагийн Yuri энэ сomeback-ын үзүүлбэр бүртээ гайхалтай биеийн фигурээрээ олны нүдийг унагасаар байгаа. Анхандаа Yuri бага зэрэг туранхай байсан ч дасгал сургуулилтын үр дүнд Kpop-ын эмэгтэй алдартнуудын сайхан биеийн жагсаалтад үргэлж дээгүүр орох болсон. Та ч бас түүний abs-д атаархах нь дамжиггүй.

  Дуучин Solbi болон жүжигчин Lee Yoon Ji нар ч хичээл зүтгэлийн дараах зургаараа олны анхаарлыг маш ихээр татсан.

  За тэгвэл төрөхдөө л сайхан биетэй төрчихсөн азтай хэд нь

  GLAM хамтлагийн гишүүн Jina багаасаа бүжгээр хичээллэсэн болохоор маш сайхан биетэй болсон. Хүмүүс түүнийг анзаарч эхэлтэл өөрөө ч сайхан биетэйгээ мэдээгүй гэдэг.

  f(x) хамтлагийн Krystal ч мөн адил. Тэр одоогоор илүү сайхан abs-тай болохын тулд хичээгээгүй байгаа гэж хэлж байсан.

  Хаа ч явсан туранхай бүсгүйчүүдээс илүү гайхалтай abs-тай эрүүл биетэй эмэгтэйчүүд олны анхаарлыг татна.  By
  : http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-24) Ïðîñìîòðîâ: 999 | Ðåéòèíã: 3.3/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû