Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин PSY 4-р сард тоглолтоо хийнэ
 • Дуучин PSY 4-р сард тоглолтоо хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.36 AM (2013-03-23)


  Ганнам Стаил хитыг зохиогч, реппэр дуучин PSY хоч нэрээрээ алдаршсан Пак Чэ Сан 2014 онд Өвлийн олимп болох оросын рашаан сувилалын Сочи хотод ирэх  сард тоглох  гэж байна.

  "Дөрөвдүгээр сарын 13-нд "Скай Клаб энд Концерт Холл”-ын тайзан дээр PSY  рэппер тоглохоор төлөвлөжээ. Европа плюс ТВ-гийн Хит Нон Стоп үдэшлэг дээр тоглохын тулд Солонгосын дуучин ОХУ-д анх удаа ирнэ” хэмээн зохион байгуулагчид нь мэдэгдсэн байна.

  Энэ үдэшлэг дээр PSY-аас гадна оросын дуучид дуулах юм байна. Тэдний нэр дараа нь тодорно. Ганнам Стаил хит 2012 оны хамгийн шуугиантай үйл явдал болсон юм. Энэ дууны клип долоон сарын дотор Youtube  дээр дээд хэмжээний 1,5 тэрбум үзэгчдийг цуглуулж чадсан юм.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-23) Ïðîñìîòðîâ: 323 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû