Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Wonder Girls зул сарын үдэшлэг
 • Wonder Girls зул сарын үдэшлэг 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.08 AM (2012-12-25)


  Wonder Girls хамтлагийнхан 6 гишүүнтэй зул сарын үдэшлэг хийжээ.

  Sunye Twitter дээрээ "Өнөөдөр би үнэхээр жаргалтай байна бас бүгд хамт байгаад баярлаж байна…! Хайртаы шүү" гэжээ.

  Yubin "Хаха~~~ WG Зул сарын үдэшлэг!! Атаархаж байгаа биз дээ~?? Та бүхэн бүгд шинэ оноо аз жаргалтай угтаарай!!! Хэхэ. Энэ бол гэрийн үдэшлэг!!!" гэжээ. Үүнд 15& Park Ji Min "Хөөх ㅠㅠ Би маргааш хичээлтэй.." гэхэд Yubin хариуд нь "Аввв~ хэхэ. Сургуульдаа сураад амархаар чинь хамтдаа гадуур зугаалая~~ хэхэ" гэжээ.
  By
  : http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-25) Ïðîñìîòðîâ: 458 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.25.80  |  Огноо: (2012-12-26)

  (arma) | 2012-12-26 | Лхагва|8.15 PM
  goe yumoo

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû