Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Dara, Thunder нар энтертайнментийн ертөнц дэхь хамгийн гайхалтай гэр бүл
 • Dara, Thunder нар энтертайнментийн ертөнц дэхь хамгийн гайхалтай гэр бүл 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.16 PM (2013-04-04)


  MBC 'Weekly Idol' нэвтрүүлэг дээр Dara, Thunder нар энтертайнментийн ертөнц дэхь хамгийн гайхалтай гэр бүлээр тодорсон. Үүнийгээ тэмдэглэж Thunder Twitter дээрээ "Эгчээ бид нар нэгдүгээр байранд байна♥ Яая!!!" гэжээ. Харин Dara "Gaeddong~~~~~!!!!!!!ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Үнэхээр жаргалтай байна!!! Баяр хүргэе!!!^.^ Бидэнтэй дотно хүн бүхэнд баяраллаа! Одооноос бид сайн эгч дүүсийн үлгэр дууриаллаа сайн өгнөө! Бөхийж байна! (__)" гэжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-04) Ïðîñìîòðîâ: 766 | Ðåéòèíã: 3.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû