Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Чинээлэг гэр бүлээс гаралтай алдартай одууд
 • Чинээлэг гэр бүлээс гаралтай алдартай одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.08 PM (2013-01-25)


  Хамгийн баян гэр бүлээс гаралтай одуудын жагсаалтыг хүргэж байна. Дээр үеийн оддоос ч мөн багтсан байна...

  1. Sechs Kies Eun Ji-won

  http://en.korea.com/files/2011/03/1fb30_20110228_eunjiwonnocontract.jpg

  2. Kang Dong-Won

  Тэднийх маш олон үйлдвэртэй юм байна.

  http://os1.i.ua/3/1/7232139_1573a65c.jpg

  3. Super Junior SiWon

  Түүний аавынх нь компани Japan-нд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Мөн бидний сайн мэдэх Hyundai-н хувьцааг эзэмшдэг юм байна.

  4. Lee Philip


  5, Kim Jong Wook


  6. S#ARP Seo Ji-Young


  7. Lee Hani


  8. Bae DooNa

  9. Super Junior SungMin

  Түүний гэр бүлийн компани манай монголын нийт хүн амаас ч олон харилцагчтай юм байна.

  10. Amy

  http://yeinjee.com/wp-content/uploads/2009/10/korea-chuseok-008.jpg

  11. Cool Lee Jae-Hun

  12. SNSD Sooyoung

  Түүнийг өвөө нь алдартай барилгын компаний захирал.

  13. Jung Il Woo

  14. 2PM Nichkhun

  Түүний гэр бүл олуулаа бас яг ордон шиг гэрт амьдардаг. Тэр багадаа Шинэ Зеландын хамгийн үнэтэй сургуулиудын нэгд сурдаг байсан байна.

  15. Sechs Kies Ko Ji-Yong

  http://2.bp.blogspot.com/_1V83GUkrR4s/TDnm4BduM9I/AAAAAAAAAPM/AuxMv_yBj8Q/s1600/%B0%ED%C1%F6%BF%EB_donut02.jpg

  16. 2NE1 CL

  Түүний аав нь профессор, мөн бизнес эрхэлдэг.


  17. Han Groo

  18. SNSD Sunny

  SME-н Lee soo man түүний нагац ах нь


  19. Fin.K.L Lee Jin

  дээр үеийн хамтлаг

  20. T-ara BoRam

  Ээж нь жүжигчин

  http://www.tiaradiadem.com/forums/uploads/1284837932/gallery_1_583_104388.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-25) Ïðîñìîòðîâ: 1295 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû