Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Rain - Cube Entertainment-тай гэрээ байгуулна
 • Жүжигчин Rain - Cube Entertainment-тай гэрээ байгуулна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.52 PM (2013-05-29)
  http://www.hancinema.net/photos/fullsizephoto196938.jpg

  Яг одоогоор цэргийн үүрэгт албаа хааж байгаа жүжигчин, дуучин Jeong Ji-hoon буюу Rain цэргээс халагдаж ирээд Cube Entertainment-тай гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар болжээ.

  Cube Entertainment-ийн захирал Hong Seung Sung хэлэхдээ; Бид урд өмнө сайн найзууд байсан. Одооноос хамтран ажиллах болсондоо баяртай байна. бид бие биенээ дэмжин хамтдаа шинэхэн аялалыг эхлүүлэх болно гэжээ.

  Cube Entertainment-ийн захирал Hong Seung Sung нь өмнө нь JYP Entertainment-ийн захирал байсан бөгөөд тэр үед Rain JYP-д харъялагддаг байсан юм.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-29) Ïðîñìîòðîâ: 430 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû