Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Lee Seung Gi 'Gag Concert'-д оролцоно
 • Жүжигчин Lee Seung Gi 'Gag Concert'-д оролцоно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.11 PM (2012-11-21)


  SBS-ийн Running Man-ийн үзэгчдийн ретингийг ихээр өсгөж чадсан жүжигчин Lee Seung Gi KBS-ийн Gag Concert хошин нэвтрүүлэгт оролцох нь ээ. Тэр "Амьдралын нээлтүүд" нэртэй хэсэгт орох бөгөөд Shin Bora-ийн найз залуугийн дүрд тоглоно. Мэдээж Shin Bora-ийн "хуучин найз залуу" Song Joon Geun хардана.

  *Idol-ууд юмуу одууд оролцох болгондоо ихэнхи дээ л Shin Bora-ийн найз залуугийн дүрээр энэ хэсэгт гарж ирэх юм. Shin Bora тийм их нэр хүндтэй юм болов уу эсвэл "Амьдралын нээлтүүд" хэсгийн найруулагч нь нөлөөлдөг юм болов уу? Та бүхэн мэдэж байвал бодлоо хуваалцаарай*  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-21) Ïðîñìîòðîâ: 317 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû