Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Lee Minho өөрийнхөө онцгой хочыг хэлжээ
 • Жүжигчин Lee Minho өөрийнхөө онцгой хочыг хэлжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.34 PM (2013-03-28)


  Жүжигчин Lee Min Ho Star Life Style сэтгүүлд зургаа авхуулж ярилцлага өгчээ. Ярилцлагын үеэр нэгэн сонирхолтой зүйл хэлжээ.

  Жүжигчин Lee Min Ho бидний мэдэхээр ‘Boys Before Flowers’, ‘Personal Taste‘ City Hunter, ‘Faith‘ зэрэг гайхалтай кинонуудад дүр бүтээж танил болсон билээ.Тэр мэдээж үнэхээр сайн ажилласан.Тиймээс хүмүүс түүнийг "Chemi-Shin” буюу ( "Химийн бурхан” гэсний товчлол.Учир н тэр бусад оддоос хамгийн сайн химич).

  Түүний хочны тухай тэр ярихдаа  "Эхлээд би ‘Chemi-Shin’- ыг яг ямар утгатай гэдгийг н мэдээгүй.Зүгээр л байдаг л энгийн хоч шиг санагдсан.Надад энэ хочыг настай хүн өгсөн болхоор би их гоёор төсөөлж байсан.Дараа н утгыг н мэдээд бага зэрэг шоконд орсон” гэжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-28) Ïðîñìîòðîâ: 722 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû