Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Kim Soo Hyun 41 насандаа 21-тэй охинтой гэрлэнэ
 • Жүжигчин Kim Soo Hyun 41 насандаа 21-тэй охинтой гэрлэнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.09 PM (2013-05-01)

  http://img.ohkpop.com/2013/05/01/Wf35AO28.jpg

  4-р сарын 30нд жүжигчин Kim Soo Hyun ‘Secretly and Greatly‘ хэмээх шинэ киноныхоо хэвлэлийн бага хуралд найруулагч Jang Chul Soo, зохиолч HUN, болон жүжигчин Park Ki Woong, Lee Hyun Woo нартай хамтдаа оролцжээ.

  Хөтлөгч Kim Soo Hyun-оос хэзээ хэдэн настайдаа гэрлэхийг хүсдэг вэ гэж асуухад? Тэрээр би 24 насандаа ажил амьдралын төлөвлөгөөгөө бодож боловсруулсан. би 36 юмуу 37 насандаа гэрлэнэ гэж бодож явдаг. гэвч цаашид юу болохыг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ. Магадгүй би 41 насандаа 21 настай охинтой гэрлэхийг хүсэж магадгүй гэж хэлэн хүмүүсийг шоконд оруулжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-01) Ïðîñìîòðîâ: 915 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû