Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yoo Jae Suk, Noh Hong Chul, HaHa болон Ga In нар Psy-н шинэ дуу болох “Gentleman”-д
 • Yoo Jae Suk, Noh Hong Chul, HaHa болон Ga In нар Psy-н шинэ дуу болох “Gentleman”-д 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.20 PM (2013-04-05)

  psy

  Дуучин Psy шинэхэн уран бүтээл болох "Gentleman”-хаа клипэнд хөтлөгч Yoo Jae SukNoh Hong ChulHaHa болон  Brown Eyed Girls хамтлагийн Ga In нарыг оролцуулахаар болсон байна.

  YG Entertainment,-т  Yoo Jae Suk болон Noh Hong Chul, нарын "Gangnam Style” дээр олонд харуулсан сонин бүжгийн хөдөлгөөнүүд таалагдсан бололтой. Тэднийг мөн HaHa нарыг шинэхэн уран бүтээлд оролцуулахаар болсон байна.

  Харин HaHa Psy -тай хамт 12сарын 31нд New York-т болсон ABC Dick Clark -н  Шинэ жилийн Рок үдэшт  "Gangnam Style” бүжиглэсэн билээ.

  Мөн Brown Eyed Girls хамтлагийн  Ga In 4minute хамтлагийн Hyuna-н оронд шинэхэн кдипэнд оролцох нь.  Магадгүй дараа Гаиний клипэнд ч Psy оролцохыг үгүйсгэхгүй

  Psy’-н "Gentleman”  дууг хамгийн түрүүлж сонсох хүмүүс бол "HAPPENING’ тоглолтонд ирсэн хүмүүс байх гэнэ. Тэрээр удахгүй 50000 фэнүүдийн хамт  Seoul World Cup Stadium-д "HAPPENING’ тоглолтоо хийх юм.  By:
  http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-05) Ïðîñìîòðîâ: 530 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû