Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kim Tae Hee болон түүний дүү Lee Wan 2-ийн багын зураг
 • Kim Tae Hee болон түүний дүү Lee Wan 2-ийн багын зураг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.23 PM (2012-09-12)


  Жүжигчин Kim Tae Hee болон түүний төрсөн дүү болох жүжигчин Lee Wan нарын хүүхэд байх үеийн зураг олон нийтийн вэб сайтуудаар таржээ.

  Энэхүү зургыг MBC тв-ийн ‘Celebrity Biography' гэх нэвтрүүлэгээр (Tae Hee-ийн Rediscovery‘) хэмээн олон нийтэд үзүүлсэн байна.

  Нетзинчүүд хэлэхдээ: "Kim Tae Hee Үнэхээр төрөлхийн хөөрхөн байна. "2лаа дур булаам эгдүүтэй юм" Гэх мэтчилэн сэтгэгдэлүүд үлдээжээ.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-12) Ïðîñìîòðîâ: 1216 | Ðåéòèíã: 4.2/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû