Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yonghwa, Park Shin Hye–д анхны үнсэлтээ өгсөн бас болздог байсан тухайгаа няцаажээ
 • Yonghwa, Park Shin Hye–д анхны үнсэлтээ өгсөн бас болздог байсан тухайгаа няцаажээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.02 PM (2013-03-21)

  CNBLUE хамтлагын  Yonghwa Park Shin Hye – тэй болздог байсан гэсэн цуурхалыг үгүйсгэж зүгээр дотны найзууд гэж хэлжээ.

  MBC телевизийн ‘Quiz to Change the World‘ нэвтрүүлэгт Song Chae Hwan, Seo Kyung Suk, CNBLUE, Sayuri зэрэг одууд зочноор хүрэлцэн иржээ.

  Нэвтрүүлгийн үеэр Yonghwa өөрийн кисс скене – ийнхээ тухай хэлэхдээ  "Би 2 удаа кисс скене хийсэн.2улаа Park Shin Hye байсан” гэжээ.

  Хөтлөгч дараа н хэлэхдээ "Яагаад чамайг Park Shin Hye – тэй бозлдог гэсэн цуурхал их байдаг юм?”  гэж асуужээ.Yonghwa түүнтэй болзсон удаа нэг ч байхгүй зүгээр л дотны найзууд гэдгээ хэлжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-21) Ïðîñìîòðîâ: 592 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû