Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yonghwa, Park Shin Hye 2 дахин хамтдаа шинэ драма-д
 • Yonghwa, Park Shin Hye 2 дахин хамтдаа шинэ драма-д 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.13 AM (2013-04-17)

  http://www.allkpop.com/wp-content/uploads/2011/07/20110706_yonghwa_shinhye_1.jpg

  CN Blue Jung Yonghwa болон жүжигчин Park Shin Hye 2 дахин хамтдаа шинэ драма-д тоглохоор болжээ.

  SBS телевизийн ‘Heirs’ хэмээх драма-д Хайр дурлал, үерхэл нөхөрлөл болон сургуулийн баян сурагчдын тухай амьдралыг онц сонирхолтойгоор харуулсан бүтээл болох бөгөөд жүжигчин Lee Min Ho ч бас энэхүү драма-д тоглох юм байна. CN Blue Jung Yonghwa, жүжигчин Park Shin Hye нар өмнө нь чи хөөрхөн, Чи надад дурласан зэрэг драма-уудад гол дүрийг хамтдаа бүтээж байсан туршлгатай билээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 699 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû