Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü “Wonder Girls” уран бүтээлээ түр орхихоор болжээ
 • “Wonder Girls” уран бүтээлээ түр орхихоор болжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.49 PM (2013-02-17)


  K-Pop-ийн ертөнцөд "So hot”, " Tell me”, "Nobody" зэрэг дуугаараа эх орондоо төдийгүй дэлхийн хөгжмийн ертөнцөд олон мянган шүтэн бишрэгчтэй, охидын номер нэг хамтлаг "Wonder Girls” түр хугацаанд уран бүтээлээ орхихоор болсон байна. Дээрх шийдвэр нь хамтлагийн уран бүтээлчид хувийн амьдрал, соло карьер гээд тус тусынхаа зам мөрийг хөөхөөр болсонтой холбоотой юм.

  Хөгжмийн ертөнцөд өөрсдийн дуу хоолойгоороо өвөрмөц стиль имиж бүрдүүлсэн "Wonder Girls” хамтлагаараа хийх уран бүтээлээ түр хойш тавьж байгаа ч уран бүтээлдээ эргэн ороход хэзээд нээлттэй байх болно хэмээн хэлсэн юм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-17) Ïðîñìîòðîâ: 444 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû