Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Тамхи татдаг алдартай одууд
 • Тамхи татдаг алдартай одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.40 PM (2013-02-24)


  Netizens-н ярьж байгаагаар маш олон эрэгтэй эмэгтэй одуудыг тамхи татдаг гэж ярьсан байсан ба энд зөвхөн баримттай, зураг видео нь дэлгэгдсэн одуудынхыг оруулахаар боллоо. Баримтгүйгээр бичигдсэн байгаа хүмүүсийг оруулах нь зохисгүй гэж бодоод. За тэгээд зарим нь дуртай хамтлагийнхаа хэн хэн нь тамхи татдагийг мэдэж байгаа байх. Ингээд одуудынхаа тамхи татаж байгаа зураг , видеог хүлээн авч үзнэ үү.


  Мөн Фенүүд тэднийг мэдээж үзэн ядахгүй, бүр тэдний тамхи нь болмоор байна гэсэн байна шүү!

  http://i.perezhilton.com/wp-content/uploads/2012/10/psy-smokes-in-smoke-free-zone__oPt.jpg

  Сайн харагдахгүй байж магадгүй Hangeng гэсэн

  Энэ царай нь харагдахгүй байж магад Kikwang гэсэн
  Энэ видео дээр 1:44 дээр наанаас толгой нь цухуйгаад утаа

  гаргаж байгаа хүнийг TOP гэсэн байлээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-24) Ïðîñìîòðîâ: 1027 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû