Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Taeyeon, YoonA -г заамдсан уу?
 • Taeyeon, YoonA -г заамдсан уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.00 PM (2013-04-14)

  207812_474405399286737_2062291761_n

  Taeyeon -ий YoonA -г заамдсан зураг хүмүүсийн анхаарлыг татаад байна.

  Форум дээр жижиг хэмжээний "Аймар ахлагч Taeyeon YoonA -г заамдсан нь” гэсэн гарчигтайгаар тавигджээ.

  Энэ бичлэг нь Girls’ Generation хамтлаг SMTOWN Pop-up дэлгүүр дээр шинэ цомог болох "I Got A Boy” -ийнхаа үйл ажиллагаанд оролцож байх үед хийгдсэн юм.

  Тэд хамгаалагчдаар хүрээлэгдсэн байсан бөгөөд, гэнэт Taeyeon, YoonA -г заамдаад ууртайгаар хөдөлгөжээ. Харин YoonA ямар нэгэн юм тайлбарлаж эхэлсэн бөгөөд, дараа нь Taeyeon гараа аваад инээж эхэлсэн байна.

  Энэ бичлэгийг харсан фенүүд нь : "Тэд үнэхээр хоорондоо дотно бололтой.” "Хоеулаа эгдүүтэй юмаа.” гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-14) Ïðîñìîòðîâ: 883 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû